1. OneDay 香港>
  2. 香港島>
  3. 灣仔區>
  4. 灣仔>
  5. 廈門街

大廈資料

寶藝花園,灣仔,

寶藝花園

廈門街

灣仔

灣仔區

香港

租賃房屋 寶藝花園1 樓盤

Flat for Rent in Po Ngai Garden, Wan Chai|Po Ngai Garden(Po Ngai Garden)Rental Listings (H000365790)_0

Flat for Rent in Po Ngai Garden, Wan Chai

Gross 459 sq. ft.Net 287 sq. ft.

Hong Kong IslandWan Chai DistrictWan Chai

HK$ 14,300 / month

免責聲明

本頁顯示的樓盤說明和相關信息均由地產代理提供的營銷資料。Oneday不保證或對其準確性或完整性承擔任何責任。請聯繫地產代理獲取更多詳細信息。

Preloader animation